บรรยากาศโรงเรียน

สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : ท่านพ่อท้าวมหาพรหม

สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : หลวงพ่อพุทธนิมิตร

 

สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : หลวงพ่อพุทธสิหิงค์

โรงอาหาร

สวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์

บรรยากาศภายในห้องเตรียมอนุบาล

 

บรรยากาศภายในห้องประถมศึกษา

ห้องศิลปะ

บรรยากาศในการเรียนว่ายน้ำ

บรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ห้องพยาบาล

สหกรณ์โรงเรียน