Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / โครงการเด็กดีมีที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คัดเลือกภายใน)

โครงการเด็กดีมีที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คัดเลือกภายใน)

เปิดคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คัดเลือกภายใน) เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รหัส IE)

ข้ามไปยังทูลบาร์