Home / โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย – จีน 2562

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย – จีน 2562

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Guangxi Narmal University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

นายขจรเกียรติ สุขเปล่งศักดิ์ และ นางสาวเพ็ชรรัตน์ เสียงเปรม ... Read More »

ข้ามไปยังทูลบาร์