Home / เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้เลยไม่ต้องสอบ เพียงนำหลักฐานการสมัครและเลือกสายการเรียนที่ชอบ ได้ที่งานธุรการ อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00-15.00 น.

หลักฐานการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 สำเนาใบเ ... Read More »

ข้ามไปยังทูลบาร์