Home / ผลงานของนักเรียน “ยาหม่องตำลึง”

ผลงานของนักเรียน “ยาหม่องตำลึง”

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ฟ้าแดง นางสาวภัทรียา ทองโชติ ม.5/1 นางสาววรรณกานต์ บุริขันธ์ ม.5/2 นางสาวณิษานิษฐ์ สุกแก้ว ม.5/4 นางสาว ศิริภัทรา ทองแท้ ม.6/4 ผลงาน “ยาหม่องตำลึง” ได้รับรางวัลที่ 1 และเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อความงาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

Read More »

ข้ามไปยังทูลบาร์