ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับภายใน Internal Audition (รหัส IA)

7 มี.ค. – 8 เม.ย. 65 รายงานตัวนักเรียนใหม่และชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 (กรณีนักเรียนมีความประสงค์กู้ กยศ. จะต้องสำรองค่าเทอม 1/2565 ก่อน)

26 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน

4 – 6 พ.ค. 65 ค่ายสานสัมพันธ์ลูกฟ้าแดง รายงานตัวที่โรงเรียนเวลา 07.00 น. ออกเดินทางเวลา 08.00 น. (รอแจ้งกำหนดการและสถานที่)

8 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศน์/ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

9 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ การสละสิทธิ์ จะไม่สามารถขอรับคืนค่าเทอมได้

PTTSchool

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 58/1 ซอยพหลโยธิน 54/1 (แยกวัดเกาะ) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนห้องปรับอากาศทุกห้อง รถรับ-ส่ง สระว่ายน้ำภายในโรงเรียน โทร.02-974-6906-7, 02-5237816 093-298-8897 Line id 0932988897 / Official Line @pttschool / Official FB page https://www.facebook.com/Prataungtipvittaya/