EFC PROGRAM

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา English Fluency Classroom Program (EFC) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2565

https://www.facebook.com/foreigngroup

Applications Now Open for 2022 Academic Year, EFC Program. (Only 28 students/classroom)

Apply and join to Academic Audition to EFC Program.

Come one, Come all! Visit at PTT School.

สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เขตสายไหม กทม.
☎️ 02-974-6906-7
📞 093-2988897

…รับจำนวนจำกัด…

#EFCProgram #Prataungtipvittaya #PTTfamily
#โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา #หลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษ

EFC Program (Kindergarten) หลักสูตร EFC ชั้นอนุบาลปีที่ 1

การเรียนการสอนของคุณน้องหนูอนุบาล ห้อง EFC Kindergarten มีการบููรณาการกิจกรรมทั้ง 6 ด้านและทักษะวิชาการ โดยการใช้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ EYFS: EFC Kindergarten Model เพื่อพัฒนาทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คุณน้องหนูอนุบาลได้มีทักษะการสื่อสาร การพัฒนาทางด้านร่างกาย และได้ลงมือปฏิบัติจริง

ยื่นเอกสารสมัครได้ทุกวัน ที่งานธุรการ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

EFC Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5/2022 รับจำนวนจำกัด

Audition ก่อนสมัครเรียน ติดต่องานธุรการ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

PTTSchool

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 58/1 ซอยพหลโยธิน 54/1 (แยกวัดเกาะ) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนห้องปรับอากาศทุกห้อง รถรับ-ส่ง สระว่ายน้ำภายในโรงเรียน โทร.02-974-6906-7, 02-5237816 093-298-8897 Line id 0932988897 / Official Line @pttschool / Official FB page https://www.facebook.com/Prataungtipvittaya/