รางวัลสาขาการผลิตยอดเยี่ยม ( 5 สาขารางวัล) รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ผลงานเรื่อง “SOMPORN SOMPORN (สมพร สมพร)”

รางวัลสาขาการผลิตยอดเยี่ยม ( 5 สาขารางวัล) รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ผลงานเรื่อง “SOMPORN SOMPORN (สมพร สมพร)” รร.ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท และประกาศนียบัตร . งานประกาศรางวัล โครงการกบจูเนียร์ The Green Zero Waste เด็กยุคใหม่ สร้างสังคมไทยไร้ขยะ