ประกาศการพ้นสภาพจากการทำงาน

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นครู ของ นายวชิรวิทย์ มาลาทอง

เนื่องด้วย โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นครู ของนายวชิรวิทย์ มาลาทอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ทางโรงเรียนฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือ การบริหารงานโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาอีกต่อไป

PTTSchool

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 58/1 ซอยพหลโยธิน 54/1 (แยกวัดเกาะ) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนห้องปรับอากาศทุกห้อง รถรับ-ส่ง สระว่ายน้ำภายในโรงเรียน โทร.02-974-6906-7, 02-5237816 093-298-8897 Line id 0932988897 / Official Line @pttschool / Official FB page https://www.facebook.com/Prataungtipvittaya/