เพลง ตะแบกงาม

เพลงตะแบกงาม

 

คำร้อง : อัจฉราลัย  รักญาติ
ทำนอง : น.ท.บุญเสริม  ช้างใหญ่
ขับร้อง : ร.อ.หญิงประภาศ  ศรีคำภา
จังหวะ : บีกิน

ดอกเอ๋ย ดอกม่วง
ผลิตช่อเป็นพวง มองม่วงมั่นคง

สัญลักษณ์ยืนยง
ตะแบกดำรง บนถิ่นฟ้าแดง
ชมเอ๋ย ชมชื่น
โบกพริ้วเริงรื่น อาทิตย์สาดแสง
แม้นจะ ร้อนแรง
แต่เจ้าเข้มแข็ง แกร่งสู้รวี

ดอกสีม่วง เกสรเหลือง
คู่ประเทืองสมสง่าคือราศี

เรากลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวรวมฤดี
ทุกชีวิตเปรียบเสมือนดังสายใย
ใจเอ่ย ใจมั่น
สัญญารักกันผูกพันมากมาย
ตะแบกมิคลาย
อยู่ในหทัยฟ้าแดงนิรันดร์