Home / เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เปิดรับแล้ว! จบ ม.3 ต่อ ม.4 ที่นี่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน…ติดต่องานธุรการ ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-15.00 น. โทร. 02-9746906-7 แอดไลน์ @pttschool (ม.4 มีการสอบสัมภาษณ์วิชาการ)

เปิดรับแล้ว! จบ ม.3 ต่อ ม.4 ที่นี่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน…ติดต่องานธุรการ ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-15.00 น. โทร. 02-9746906-7 แอดไลน์ @pttschool (ม.4 มีการสอบสัมภาษณ์วิชาการ)

จำหน่ายใบสมัครสอบสัมภาษณ์วิชาการ ราคาชุดละ 200 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2564

ที่งานธุรการ อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม

 

ข้ามไปยังทูลบาร์