Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / เปิดจำหน่ายหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

เปิดจำหน่ายหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

ราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ ตามลิงค์นี้ http://ptts.ac.th/shop/

ข้ามไปยังทูลบาร์