ความหมายตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ความหมายตราประจำโรงเรียน

  • เปลวยอด  หมายถึง  สติปัญญาและความดีงาม
  • ดอกบัว  หมายถึง  เกิดจากตมเมื่อโผล่เหนือน้ำ นำมาบูชาพระเหมือนความดี ความงอกงาม
  • อิเล็กตรอน เปรียบเสมือนเป็นเกียร์เดินหน้าทางเทคโนโลยี
  • ต้นไม้  หมายถึง  สติปัญญาและความดีงาม

สีประจำโรงเรียน สีฟ้าแดง

  • สีฟ้า  หมายถึง  เมตตาโอบอ้อมอารี รักใคร่สามัคคี
  • สีแดง  หมายถึง  สายเลือดที่หล่อหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน