Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ ม.4 (รหัส A) จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ที่งานธุรการ ชั้น 1 อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม ภายในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ทางเพจของโรงเรียน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการพื้นฐาน และทักษะความสามารถ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานธุรการ @pttschool

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ ม.4 (รหัส A) จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ที่งานธุรการ ชั้น 1 อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม ภายในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ทางเพจของโรงเรียน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการพื้นฐาน และทักษะความสามารถ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานธุรการ @pttschool

ข้ามไปยังทูลบาร์