Home / เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 online ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 online ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ข้ามไปยังทูลบาร์