Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 เลือก 4 แผนการเรียนรู้บนพื้นฐานศักยภาพของผู้เรียน มีแบบทดสอบวัดความถนัดก่อนตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในวันสมัครเรียน วันนี้ถึง 28 เมษายน 2562

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 เลือก 4 แผนการเรียนรู้บนพื้นฐานศักยภาพของผู้เรียน มีแบบทดสอบวัดความถนัดก่อนตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในวันสมัครเรียน วันนี้ถึง 28 เมษายน 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์