Home / รถโรงเรียน

รถโรงเรียน

รถโรงเรียน

หมายเลขรถ

เส้นทางเดินรถ

ชื่อพนักงาน

2

ศูนย์นิสสัน, แฟลตผึ้งหลวง (เข้าโรงเรียน เข้าทางซอยเสนา), Big C, กรมสื่อสารใกล้บางบัว, สะพานใหม่, ตรงข้ามราบ 11, วัดพระศรีฯ, ซอยน้ำใส, ท่าดินแดง, ไปซอย 69/2 ตรงข้ามโรงพยาบาลเซ็นทรัลฯ นายประนอม  ทับน้อย
098-3281237นายสรรทัศน์  พระจันสี
091-0053910
4 ม.ออมธนา, เส้นวัชรพลทั้งเส้น, ตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐฯ, ม.นรินทร์, ม.แก้วกานต์, ม.ร็อคกาเด้นท์ 1-2, ม.คาซ่าวิลล์ 5 แยกซอยโรงเรียนไทยรัฐฯ, ม.โนเบิลโฮม 5 แยกวัชรพล, ม.พฤกษาวิลล์ (ปากซอยเพิ่มสินข้างโรงเรียนศิริวัฒน์) นายศุภสิทธิ์  ทวยแก้ว
095-7700922, 099-9518982นายสมาน  ไสวดี
084-3896575

5

ม.กรุงทอง (สายไหม 33), ม.มณชญา 2 (สายไหม 49), ม.วรารมย์ (สายไหม 49/1), ม.เลิศปิยะวรรณ (สายไหม 54), ม.ลานมณี (สายไหม 55), ม.ทองสถิตย์ (สายไหม 78), ม.ศรีวิมลวิลล์ (สายไหม 74), ระหว่างซอยสายไหม 76 – 78, ม.อาร์ เค พาร์ค, ม.ณัฐกานต์ (สายไหม 64), ม.เอ ซี เฮ้าส์ (สายไหม 58/1) นายประสิทธิ์  ศรีม่วง
นายบรรพต  โพธิ์สีดี
087-0202236

6

สุขาภิบาล ซอย 53, ม.แสงธรรม, สุขาภิบาล 7, เคหะออเงิน (วิ่งถนนใหญ่เข้าที่ตลาดออเงิน), ม.อัมพรเพลส, ซอยเสือใหญ่, ซอยแม่เหลี่ยม, ม.อรุณธร นายสมัย  ภูมิกอง
083-6607251นายเกรียงไกร  โกการัตน์
084-7046828

7

ตลาดสี่มุมเมืองร้านดอกไม้, ม.ทัชชา, ซอย 39, แอนเน็กซ์, กม.25 – 27, ประตูกรุงเทพ, ม.ศิรินคร, สน.สายไหม (เก่า) นายชาญชัย  สายจันทร์
083-9395539

8

ม.อัมรินทร์ 3 ผัง 1-3-4, ม.ร่วมสุข, ซอยเพ็ชร์น้อย (สายไหม 30), สายไหมรอยัล, ม.เก้าแสนห้า, ม.รัชธานี, ซอยนภาอากาศ, ม.เสริมศิริ, ทัพฟ้า 1, ตลาดเอซีสายไหม นายสรชัย  อาภรณ์รัตน์
089-7648798นายบรรพต  วงษ์เพ็ญ
086-0322169 

9

ซอยพหลโยธิน 52 ระหว่างพระพรหมกลางซอย, ซอยพหลโยธิน 50 วิ่งเส้นหลังถึง ม.สุขสมบูรณ์, ม.ณัฐกานต์ 3 ,ม.ทองสถิตย์ (ตลาดเพิ่มสิน), ซอยเสนา ตึกศศิธร คอนโดตรงข้ามมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ซอยเดชศิริ, คอนโดไทยธานี, ม.ป สุวิมล, คอนโดเพิ่มสิน นายพิพัฒน์  โพธิ์งาม
096-7466786, 062-5525578นายปรีชา
087-0202235 

10

เดินรถเที่ยว 1 ซอยสายหยุด พหลโยธิน 48, ม.เจษฎา 1 – 3, บ้านสวนทิมเรืองเวช, สินทรัพย์, อนันสุขสันต์ 18 , ม.ไปรษณีย์, แฟลตตำรวจ, สนามกีฬารามอินทรา, ศาลเจ้าพ่อเสือ

เดินรถเที่ยว 2 ซอยเธียนสวน บูรพา, ร้านเพลินพัฒน์เก่า, ม.วรีวัลย์, ซอยเธียรสวนเหนือ – ใต้, คอนโด เอสเค, ม.รุ่งเรือง, คอนรุ่งทรัพย์, กลับอนันต์ 19 – 20

นายศักดิศรณ์  นกแก้ว
083-5886385นายจรูณ  พันกลั่น
089-7477698

11

ซอยวัดลุ่ม, ม.ทิมเรืองเวช (ทุกซอย), ซอยพหลโยธิน 52, ซอยเพิ่มสิน 15 (ศาลเจ้า), ม.ระเบียงทอง, ม.เพิ่มสิน 3 ,ม.สายน้ำผึ้ง, ม.เทพนคร,ม.สัมพันธ์วิลล่า 1, 2, 3, 5, ม.ธนวรรณ, ม.ณัฐกานต์, วัดหนองผักชี, ม.เลิศอุบล,ม.ชุมชนร่วมใจ 52, ม.เอื้ออาทร ซอยพหลโยธิน 52 นายสุวิทย์  ไสวดี
089-2795352

12

คอนโถนอมมิตร, ตรงข้ามสมาร์ทคอนโด, ม.ชัยพฤกษ์, ห้าแยกวัชรพล, ม.พล, ม.แดนทอง, ซอยวัดพรพระร่วง, ซอยจัดสรร 2, เคหะพรพระร่วง, ม.จันทร์ฉาย, ข้างทางด่วน, ม.โกเด้นทาวน์, เกสรทฤษฎีใหม่, ตรงข้าม BSGC นายพรหมมินทร์  แย้มภิรมย์ศรี
085-9358652นายวินัย  ส่งเสริม
088-8791921

13

ม.มารวย 1 – 2, ม.ลีลาวดี, ม.ซื่อตรง, ม.บุศรินทร์, สุขาภิบาล 5 ซอย 72, วัดหนองใหญ่, วงศกร 5,สุขาภิบาล 5 ซอย 56, ซอยสวัสดี นางแดง  วงค์กด
085-1248285นายพัฒนา  ทบวิชา
088-3055074, 095-5841742

14

ตรงข้ามวัดออเงิน, ม.บุญฑริก, ม.อรุณธร (ซอยจตุโชติทั้งหมดถึงชุมชนวัชรพล 3), ม.ภัสสร
เดินรถเที่ยว 2 เอื้ออาทรคลองถนน
นายปราโมท  รุกา
089-15604701

15

ม.เนเบิลโฮม, หนองระแหง, ม.วงศกร 1, ซอยสำเภาทอง, ม.ธนาริน, ม.สวัสดี, ม.ธนารมณ์, ม.ซื่อตรง (สายไหม) , ม.ทองสถิตย์ 8, ซอยโรงปูน, ม.ถาพร, ซอยหนองระแหง วงศกร 3 ม.เดอะสวีท นายธีระพงษ์  วงษ์สุวรรฯ
087-0531386

16

ซอยสายไหม 7 – 8, ม.มนชญา 1, ม.พฤกษา (สายไหม), ม.รัชธานี (สายไหม 7), เอื้ออาทร (สายไหม), ซอยสายไหม 45, ก่อนถึงสายไหม 39, โรงเรียนฤทธิยะฯ 2 ม.พฤกษา 9, ม.สราญสิริ, ม.รัชธานี (สายไหม 58), ม.นราวัลย์ 56/1, ม.ออสวีท, ม.ซิลวิลเลจ, ม.ชวนชม, ซอยสายไหม 52 นายพรพจน์  ศรีทัศน์
092-3382549จ.ส.ต.สิทธิรงค์  เลี้ยงถนอม
083-5425086

17

ซอยสายไหม 56, ซอยสายไหม 76, ซอยสายไหม 77, ซอยสายไหม 79, ซอยสายไหม 81, ตลาดสายไหม, ม.เดอะคอนเน็ค (สนามกอล์ฟ), ม.รัชธานี 5, ซอยสายไหม 75/1, ตลาดวงศกร (ช่วงเย็นซอยทองงอก, โรงพยาบาลสายไหม, ม.ไลโอ, ม.จิตภาวรรณ) นายวิเชียร  ศรีทองสุข
096-3316352, 096-7466211นายเอกชัย  โภคินวัฒนะ
090-6606537

VIP

เวลาเช้า SBAC, ม.ถนอมมิตร, ม.อรุณธร, เคหะออเงิน, ม.มัณฑนา, ม.ธัญญกานต์
เวลาเย็น ม.อัมรินทร์ 3 ผัง 4, ม.ธัญญกานต์, ม.มัณฑนา, เคหะออเงิน, ม.อรุณธร, ม.ถนอมมิตร, SBAC
นายสมาน  บุญชุบ
098-1697682นางนงเยาว์  เพ็ชร์น้อย
091-5104800

ข้ามไปยังทูลบาร์