Home / ผลงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา / รางวัลชนะเลิศของนักเรียนสายศิลป์ประยุกต์ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ผลงานเรื่อง “แง๊น แง๊น” รางวัลโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ“สัญจรดี วิถีไทย” เงินรางวัล 100,000 บาท โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และขอขอบคุณ พี่ตือ – ศิวกร จารุพงศา ผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณา ที่ให้ความรู้และข้อคิดต่างๆในด้านการผลิตสื่อ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมมากๆ สอนตั้งแต่เริ่มต้นคิดงานวิธีคิดงาน

รางวัลชนะเลิศของนักเรียนสายศิลป์ประยุกต์ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ผลงานเรื่อง “แง๊น แง๊น” รางวัลโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ“สัญจรดี วิถีไทย” เงินรางวัล 100,000 บาท โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และขอขอบคุณ พี่ตือ – ศิวกร จารุพงศา ผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณา ที่ให้ความรู้และข้อคิดต่างๆในด้านการผลิตสื่อ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมมากๆ สอนตั้งแต่เริ่มต้นคิดงานวิธีคิดงาน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร “สัญจรดี วิถีไทย”
🎉 พิธีประกาศและมอบรางวัล การประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร “สัญจรดี วิถีไทย” และการประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทยและมารยาทในสังคม” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
📢 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมถ่ายสดและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามช่องทางนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📌 Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข้ามไปยังทูลบาร์