ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2503 ใช้อักษรย่อว่า “ป.ท.ท.” โดยนาวาอากาศตรีสง่า  เพ็ชร์น้อย เป็นเจ้าของโรงเรียน  และนางประเทือง  เพ็ชร์น้อย เป็นผู้จัดการ และนายถวิล  หาสุนทร์ย์ เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่ 2 งาน

ที่มาของชื่อ      เป็นชื่อของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ชื่อประเทือง มีความหมายว่า รุ่งเรือง โดยตอนจดทะเบียนเสนอชื่อไป 3 ชื่อด้วยกัน ซึ่งทางกระทรวงได้ตรวจสอบแล้ว จึงได้จดทะเบียนตามชื่อโรงเรียนดังกล่าว

ความเป็นมา      เกิดจากความตั้งใจ และการถ่ายทอดมาจากความรู้สึกดีๆ ของผู้จัดการประเทือง  เพ็ชร์น้อย ภรรยาของ น.ต.สง่า เพ็ชร์น้อย  ก่อนปี พ.ศ. 2503 เป็นครูสอนอยู่ที่โคราช และย้ายมาสอนที่โรงเรียนไกรลาศวิทยา ต่อมา น.ต.สง่า  เพ็ชร์น้อย รับราชการต้องย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ บน.6  ทำให้ต้องย้ายและลาออกจากที่เดิม แล้วย้ายมาอยู่ที่ซอยวัดเกาะ จึงสร้างโรงเรียนขึ้นมา50 กว่าปีของโรงเรียน  สามารถแบ่งช่วงเหตุการณ์สำคัญ หรือประวัติศาสตร์ประเทืองทิพย์วิทยา  ได้ 4 ช่วง

ช่วงแรกเป็นความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนด้านกีฬา  หากมีการแข่งขันกับทางกองทัพอากาศ  เด็กจะได้เข้าแข่งขัน และเป็นนักเรียนจ่าอากาศ เพราะความสามารถด้านกีฬา และมีนักเรียนติดทีมชาติด้วย

ช่วงที่สอง ปี พ.ศ. 2528 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเบิกเนตรหลวงพ่อพุทธนิมิต

ช่วงที่สาม โรงเรียนได้รับคำชมจากผู้ปกครองมาโดยตลอด ด้วยโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเป็นโรงเรียนที่มีเสน่ห์สำหรับผู้ปกครอง คือ การเอื้ออาทรดูแลเด็กๆเป็นอย่างมาก  เช่น คนไหนเจ็บป่วยก็จะพาส่งโรงพยาบาล  คนไหนไม่มีอาหาร มีปัญหาทางครอบครัว ไม่มาโรงเรียน ครูจะติดตามตลอด  เมื่อปี พ.ศ.2547 คณะผู้ตรวจการ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) มาตรวจและสัมภาษณ์ท่านผู้ปกครอง ว่าทำไมไม่ให้ลูกเรียนต่อมัธยมโรงเรียนอื่น  ได้คำตอบจากผู้ปกครองว่า  ความรู้หาที่ไหนก็ได้ สามารถเรียนพิเศษได้ แต่ที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเป็นที่ที่เดียว ที่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เด็กป่วยสามารถติดตามโทรถามได้ตลอดเวลา ตรงนี้เป็นที่ประทับใจของผู้ปกครอง  จากคำสัมภาษณ์ของรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา นางนงเยาว์  รักพ่วง

     ช่วงที่สี่ ผู้อำนวยการสารี สุพรรณ ใช้อาคารเรียนท่านพ่อท้าวมหาพรหมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากมหาอุทกภัย พ.ศ.2554 ครั้งนั้นท่านได้ช่วยเหลือและแจกจ่ายอาหารให้แก่ชาวบ้านโดยรอบ  ค่าอาหารวันละ 20,000 กว่าบาท เป็นเวลา 3 เดือนกว่า

ตราประจำโรงเรียน

ความหมาย

เปลวยอด  หมายถึง  สติปัญญาและความดีงาม

ดอกบัว  หมายถึง  เกิดจากตมเมื่อโผล่เหนือน้ำ นำมาบูชาพระเหมือนความดี ความงอกงาม

อิเล็กตรอน เปรียบเสมือนเป็นเกียร์เดินหน้าทางเทคโนโลยี

ต้นไม้  หมายถึง  สติปัญญาและความดีงาม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า  หมายถึง  เมตตาโอบอ้อมอารี รักใคร่สามัคคี

สีแดง  หมายถึง  สายเลือดที่หล่อหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน

 

เพลงมาร์ชโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

คำร้อง : อัจฉราลัย  รักญาติ
ทำนอง : น.ท.บุญเสริม  ช้างใหญ่
ขับร้อง : ร.อ.หญิงประภาศ  ศรีคำภา
จังหวะ : มาร์ช

        ประเทืองทิพย์วิทยา
เราศึกษาคุณธรรมจำมุ่งมั่น

สามัคคีรวมไว้พร้อมใจพลัน
ร่วมสร้างสรรค์ความดีมีวินัย

เราดำรงศิลปะ
พัฒนารั้วฟ้าแดงสดใส

กิจกรรมเสริมสร้างก้าวไกล
เกียรติยิ่งใหญ่สูงค่าสถาบัน

เพลง ตะแบกงาม

 

คำร้อง : อัจฉราลัย  รักญาติ
ทำนอง : น.ท.บุญเสริม  ช้างใหญ่
ขับร้อง : ร.อ.หญิงประภาศ  ศรีคำภา
จังหวะ : บีกิน

ดอกเอ๋ย ดอกม่วง
ผลิตช่อเป็นพวง มองม่วงมั่นคง

สัญลักษณ์ยืนยง
ตะแบกดำรง บนถิ่นฟ้าแดง
ชมเอ๋ย ชมชื่น
โบกพริ้วเริงรื่น อาทิตย์สาดแสง
แม้นจะ ร้อนแรง
แต่เจ้าเข้มแข็ง แกร่งสู้รวี

ดอกสีม่วง เกสรเหลือง
คู่ประเทืองสมสง่าคือราศี

เรากลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวรวมฤดี
ทุกชีวิตเปรียบเสมือนดังสายใย
ใจเอ่ย ใจมั่น
สัญญารักกันผูกพันมากมาย
ตะแบกมิคลาย
อยู่ในหทัยฟ้าแดงนิรันดร์