Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองและนักเรียน PTT ติวเตอร์ เปิดสอนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 หากท่านผู้ปกครองสนใจให้บุตรหลานของท่านสมัครเรียน กรุณาทำเครื่องหมายเพื่อเลือกแผนการเรียนได้ 1 แผน (เรียน 2 วิชา) และเลือกวิชาพิเศษได้ 1 วิชา ถ้าหากต้องการขึ้นรถโรงเรียนกรุณาทำเครื่องหมายว่าขึ้นรถโรงเรียน (เอกสารได้แจกให้กับนักเรียนแล้ว) โดยนำใบตอบรับส่วนท้ายไปชำระเงินที่งานธุรการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับค่ารถโรงเรียนจะคิดตามระยะทาง ซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ โทร.02-9746906-7 ในเวลาทำการค่ะ

ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองและนักเรียน PTT ติวเตอร์ เปิดสอนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 หากท่านผู้ปกครองสนใจให้บุตรหลานของท่านสมัครเรียน กรุณาทำเครื่องหมายเพื่อเลือกแผนการเรียนได้ 1 แผน (เรียน 2 วิชา) และเลือกวิชาพิเศษได้ 1 วิชา ถ้าหากต้องการขึ้นรถโรงเรียนกรุณาทำเครื่องหมายว่าขึ้นรถโรงเรียน (เอกสารได้แจกให้กับนักเรียนแล้ว) โดยนำใบตอบรับส่วนท้ายไปชำระเงินที่งานธุรการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับค่ารถโรงเรียนจะคิดตามระยะทาง ซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ โทร.02-9746906-7 ในเวลาทำการค่ะ

ข้ามไปยังทูลบาร์