Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการเข้าเรียนต่อ ห้อง EFC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการเข้าเรียนต่อ ห้อง EFC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ปกครองติดต่อที่ฝ่ายธุรการภายในวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้ามไปยังทูลบาร์