Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ชั้น 5 อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม แต่งกายชุดนักเรียน รายงานตัวเวลา 8.30 น. และอย่าลืมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ชั้น 5 อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม แต่งกายชุดนักเรียน รายงานตัวเวลา 8.30 น. และอย่าลืมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์