Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก รหัส IE (คัดเลือกภายใน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก รหัส IE (คัดเลือกภายใน)

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าเทอม เพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 31 มีนาคม 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์