Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [รหัส A] ติดต่อลงทะเบียนมอบตัว ชำระค่าเทอม ซื้อหนังสือเรียน และชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 เม.ย.2562 วันที่ 28 เม.ย. 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และวันที่ 1 – 3 พ.ค. 2562 เข้าค่ายสานสัมพันธ์ จ.สระบุรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [รหัส A] ติดต่อลงทะเบียนมอบตัว ชำระค่าเทอม ซื้อหนังสือเรียน และชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 เม.ย.2562 วันที่ 28 เม.ย. 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และวันที่ 1 – 3 พ.ค. 2562 เข้าค่ายสานสัมพันธ์ จ.สระบุรี

About admin

ข้ามไปยังทูลบาร์