Home / โครงการสร้างโดม 60 ปี ศรีสง่าประเทืองทิพย์ / ขอเชิญศิษย์เก่า, ท่านผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา สมทบทุนสร้างโดม “60 ปี ศรีสง่าประเทืองทิพย์” ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา โดยสามารถขอรับซองผ้าป่าได้ที่งานธุรการ อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการสร้างโดม 60 ปี ศรีสง่าประเทืองทิพย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 976-0-33803-3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***ใบอนุโมทนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า***

ขอเชิญศิษย์เก่า, ท่านผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา สมทบทุนสร้างโดม “60 ปี ศรีสง่าประเทืองทิพย์” ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา โดยสามารถขอรับซองผ้าป่าได้ที่งานธุรการ อาคารท่านพ่อท้าวมหาพรหม หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการสร้างโดม 60 ปี ศรีสง่าประเทืองทิพย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 976-0-33803-3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***ใบอนุโมทนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า***

ร่วมทำบุญด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ รับซองผ้าป่าได้ที่งานธุรการ

กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

ข้ามไปยังทูลบาร์