Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมวันเข้าพรรษา ขอเชิญชวนชาวฟ้าแดงร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งกองผ้าป่าบริเวณด้านหน้าโรงอาหาร เชิญชวนผู้ปกครอง ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมทำบุญผ้าป่าและเทียนพรรษา จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แข่งขันสวดมนต์ บท”พาหุง มหากา” เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องสมุดโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๕ ทีม แบ่งเป็นช่วงชั้น ป.๔-๖ ช่วงชั้น ม.๑-๓ ช่วงชั้น ม.๔-๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดธาตุกู่ทอง รับถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา ที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ขอเชิญชวนชาวฟ้าแดงร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งกองผ้าป่าบริเวณด้านหน้าโรงอาหาร เชิญชวนผู้ปกครอง ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมทำบุญผ้าป่าและเทียนพรรษา จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แข่งขันสวดมนต์ บท”พาหุง มหากา” เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องสมุดโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๕ ทีม แบ่งเป็นช่วงชั้น ป.๔-๖ ช่วงชั้น ม.๑-๓ ช่วงชั้น ม.๔-๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดธาตุกู่ทอง รับถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา ที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ข้ามไปยังทูลบาร์